Magne Trønnes startet 1. mars i jobben som ny daglig leder i Team 1435.

Etter internt fokus i 2016, er Avantis Distribution AS rigget for synlighet i markedet i 2017. Litt belønning er allerede på plass i og med at Avantis av norske forhandlere er kåret til beste nisjedistributør i 2016.

Avantis Distribution AS har ansatt ny logistikkmedarbeider.  Silje har sin første arbeidsdag i dag, og er her omgitt av Asle, (til venstre) og Terje.  Asle er salgsansvarlig for Norge, Sverige, Danmark og Island.  Terje er vår lager- og logistikkansvarlig. 

Velkommen til oss Silje

Gjennom godt styrte og planlagte prosesser fornyes og forbedres maskinparken i Gjermundshaug Gruppens selskaper kontinuerlig. Drifts- og serviceavtaler med leverandørene gir dessuten sikkerhet og forutsigbarhet – både med tanke på kostnader og driftssikkerhet.

Jernbaneselskapet Team1435, som er deleid av Gjermundshaug Gruppen, ser tilbake på et aktivt og godt 2016 – og har godt håp om å ta nye steg i året som kommer.

2016-omsetningen er litt bak budsjett, men bunnlinja ser brukbar ut og optimismen rår i Anlegg Øst Entreprenør.

Ole Anders Valråmoen (29) skulle egentlig bare hjelpe Gjermundshaug Anlegg med noen dagers dumperkjøring. Nå har han vært snart fire år i selskapet, og kan ikke tenke seg noe annet.

Til tross for noen skjær i sjøen med tidlig vinter og avlyst Vegvesen-kontrakt, er daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg fornøyd med tingenes tilstand ved overgangen fra 2016 til 2017.

Gjermundshaug Gruppen går inn i 2017 godt rigget for videre vekst og klar til å kunne ta del i de store utbyggingsprosjeketene innen vei, bane og annen infrastruktur som det er ventet vil komme i gang for fullt i siste halvdel av neste år.

I brumunddølen Jon Ole Johansen har Gjermundshaug Gruppen fått en dreven og erfaren innkjøpssjef med på laget. – Min jobb blir å ha det overordna ansvaret for alt av innkjøp for selskapene i konsernet. Den største jobben vil naturlig nok være knyttet til de store anleggsentreprenørene i konsernet, sier den ferske innkjøpssjefen, som har vært i gang siden midten av november.